Audio 2009

Milí convivii, milí hosté, V roce 2007 jsme nahrávání na Conviviu svěřili profesionálům a po technické a odborné stránce se to vydařilo (viz jedna z vyšších položek menu a CDčka, která máte mnzí doma. Nicméně Convivium je velice finančně náročný projekt a tuto službu (přestože byla dělána z lásky, z fandovství a poze za krytí nákladů) si nemůžeme dovolit. Proto také nebylo Convivium 2008 nahráváno jinak, než ve formě "co si kdo přinesl v kapse", a to lidmi, kteří na Conviviu plnili roli buď frekventanta, nebo organizátora, a nahrávka byl pro ně úkol 4. kategorie.
Těsně před Conviviem 2009 jsme se rozhodli pořídit si nahrávací set. Na slušné technické úrovni, nicméně v terénu nevyzkoušený. Terénní zkouška "na ostro" proběhla až v Želivi a to se střídavými úspěchy a programi v boji s harwarem i sofrwarem.
Nejzávažnější problém byl ten, že při koncertu sborů došlo k výpadku jednoho ze zásuvkových obvodů v kostele, bohužel toho, do kterého byl zapojen nahrávací počítač a nic jiného. Došlo tedy k nenávratné ztrátě nahrávky z nejzajímavějších.
Co tedy zbylo:

Úvodní mše svatá - ordinarium od Wolframa Menschicka.

Je to alternatim Missa De Angelis. Noty pro "lid" jsou k dispozici zde. Skladby je to snadná, na Conviviu nacviřená za pochodu, během registrace frekventantů a zpívaná napůl z listu, právě proto by mohla sloužit jako inspirace pro menší sbory a akce s aktivní účastí lidu na zpěvu ordinaria.
Kyrie, Gloria
Sanctus-Benedictus
Agnus Dei
Pro zájemce je k dispozici i záznam "barokní" homilie, která se nám vryla zajisté nesmazatelně do paměti. Některým kladně, některým záporně. Mně tedy kladně. Nepamatuji se na mnoho kázání, ze kterých bych si nadsmrti zapamtoval nějakou větu, natož pak ještě moudrou. Zde "Initium sapientiae - timor Domini." Nahrávka zde.

Koncert sólistů - nahrávky máme, ale ještě jsem je nestihl sestříhat.

Koncert sborů

Nahrávky zmizely. Zachovalo se pouze vystoupení gospolvé třídy Terryho Fracoise.

Závěrečná mše svatá - ordinarium Marka Štryncla

Noty pro jsou k dispozici Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus - Benedictus, Agnus Dei.
A výsledek:
Kyrie a Gloria, Credo, Sanctus a Benedictus, Agnus Dei.
Váš
JiKu

>