Vítáme vás na stránkách letní školy duchovní hudby Convivium 2011

Premonstrátské opatství Želiv, 13. – 21. srpna

 
Pohled z vesnice
 
Kapitulní síň
 
Vodní nádrž ®elivka
 
Konvent
 
Pohled z vesnice
 
 

Convivium Convivium je určeno zájemcům o aktivní provozování duchovní hudby, zejména pokročilým amatérským a začínajícím profesionálním zpěvákům, sbormistrům a varhaníkům. Účastníci Convivia budou pracovat ve společné části a v dělených specializovaných třídách. Doprovodný program je přichystán také pro děti, takže se mohou účastnit i rodiny s dětmi.

Smysl a vyústění Convivia:
rozšíření povědomí o podstatě a uplatnění duchovní hudby,
zkušenost s jejím prováděním v autentickém prostředí,
zkušenost s méně známým repertoárem duchovní hudby,
setkání lidí se zájmem o aktivní provozování duchovní hudby.

Convivum pořádá Společnost pro duchovní hudbu ve spolupráci s Kanonií premonstrátů v Želivě.

V letošním roce bude k dispozici plná kapacita želivského kláštera až od neděle 14.8. Convivium ale zahájíme v menším obsazení již v sobotu 13/8 odpoledne, kdy je k dispozici 60 míst. Programem sobotního odpoledne bude nácvik ordinária na nedělní slavnostní mši. Po mši ubytování zbylých účastníků, kteří dorazí až v neděli. Výuka v seminářích dle rozvrhu začíná v neděli 14/8 odpoledne. 14/8 večer slavnostní večeře s bratry premonstráty.

Na závěr Convivia již tradičně proběhne slavnostní koncert, kde zazpíváme to, co jsme se během týdne na seminářích naučili (v letošním roce v sobotu 20.8.). Convivium je zakončeno slavnostní nedělní bohoslužbou (letos 21. 8.), kde se účastnící Convivia aktivně zapojí do zpěvu ordinaria i propria ze skladeb nastudovaných během kursů. Sólovým třídám je tradičně rezervován koncert v pátek večer (19. 8.). Jako vždy, i letos budou během celého týdne příležitosti k dalšímu neformálnímu koncertování, zpěvu kompletáře i k posezení u želivského piva za odbíjení nočních hodin z věže kostela.

Notový materiál: Frekventanti obdrží předem notový materiál k předběžnému nastudování tak, aby práce v jednotlivých třídách nebyla zdržována nácvikem pouhých not.
Pro zájemce bude opět fyzicky k nahlédnutí archív z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, jehož seznam si můžete předem prohlédnout zde.