Vítáme vás na stránkách letní školy duchovní hudby Convivium 2014

Klášter premonstrátů Želiv, 16. – 24. srpna

Záštitu nad 11. ročníkem Convivia převzal Pavel Svoboda, poslanec euvropského parlamentu.

V ubytování je již volná jen hromadná ubytovna (spacák, postele), asi 8 míst. Další informace zde.


 
 
 
 
 
 
 

Convivium je určeno zájemcům o aktivní provozování duchovní hudby, zejména pokročilým amatérským a začínajícím profesionálním zpěvákům, sbormistrům a varhaníkům. Účastníci Convivia budou pracovat ve společné části a v dělených specializovaných třídách. Doprovodný program je přichystán také pro děti, takže se mohou účastnit i rodiny s dětmi.

Smysl a vyústění Convivia:
rozšíření povědomí o podstatě a uplatnění duchovní hudby,
zkušenost s jejím prováděním v autentickém prostředí,
zkušenost s méně známým repertoárem duchovní hudby,
setkání lidí se zájmem o aktivní provozování duchovní hudby.

Convivum pořádá Kanonie premonstrátů Želiv ve spolupráci se Společností pro duchovní hudbu.

V letošním roce bude registrace v sobotu 16. srpna otevřena od 14:00. Programem sobotního odpoledne bude nácvik ordinária na nedělní slavnostní mši (od 16:00). V sobotu po večeři je slavnostní zahájení Convivia v kostele s koncertem Collegia 419.

Na závěr Convivia již tradičně proběhne slavnostní koncert, kde zazpíváme to, co jsme se během týdne na seminářích naučili (v letošním roce v sobotu 23.8.). Convivium je zakončeno slavnostní nedělní bohoslužbou (letos 24. 8.), kde se účastnící Convivia aktivně zapojí do zpěvu ordinaria i propria ze skladeb nastudovaných během kursů. Sólovým třídám je tradičně rezervován koncert v pátek večer (letos 22. 8.). Jako vždy, i letos budou během celého týdne příležitosti k dalšímu neformálnímu koncertování, zpěvu kompletáře i k posezení u želivského piva za odbíjení nočních hodin z věže kostela.

Notový materiál: Frekventanti obdrží předem notový materiál k předběžnému nastudování tak, aby práce v jednotlivých třídách nebyla zdržována nácvikem pouhých not.