Vítáme vás na stránkách letní školy duchovní hudby Convivium 2010

Klášter Božího milosrdenství - Nové Hrady 15. – 22. srpna

Z rajského dvora
 
Pohled ze zahrady
 
oratoř
 
kostel
 

Convivium je určeno zájemcům o aktivní provozování duchovní hudby, zejména pokročilým amatérským a začínajícím profesionálním zpěvákům, sbormistrům a varhaníkům. Účastníci Convivia budou pracovat ve společné části a v dělených specializovaných třídách. Doprovodný program je přichystán také pro děti, takže se mohou účastnit i rodiny s dětmi.

Smysl a vyústění Convivia:
rozšíření povědomí o podstatě a uplatnění duchovní hudby,
zkušenost s jejím prováděním v autentickém prostředí,
zkušenost s méně známým repertoárem duchovní hudby,
setkání lidí se zájmem o aktivní provozování duchovní hudby.

Convivium bude směřovat k sobotnímu večernímu koncertu (21.8.) a k nedělní dopolední bohoslužbě (23.8.), kdy budou provedeny skladby nacvičené v průběhu týdne.

Notový materiál: Frekventanti obdrží předem notový materiál k předběžnému nastudování tak, aby práce v jednotlivých třídách nebyla zdržována nácvikem pouhých not.
Pro zájemce bude opět fyzicky k nahlédnutí archív z kostela Panny Marie Sně·né v Praze, jehož seznam si můžete předem prohlédnout zde.