Vítáme vás na stránkách letní školy duchovní hudby Convivium 2012

Spišská Kapitula, 11. – 19. 8.

 
Pohled z vesnice
 
Kapitulní síň
 

Convivium je určeno zájemcům o aktivní provozování duchovní hudby, zejména pokročilým amatérským a začínajícím profesionálním zpěvákům, sbormistrům a varhaníkům. Účastníci Convivia budou pracovat ve společné části a v dělených specializovaných třídách. Doprovodný program je přichystán také pro děti, takže se mohou účastnit i rodiny s dětmi.

Smysl a vyústění Convivia:
rozšíření povědomí o podstatě a uplatnění duchovní hudby,
zkušenost s jejím prováděním v autentickém prostředí,
zkušenost s méně známým repertoárem duchovní hudby,
setkání lidí se zájmem o aktivní provozování duchovní hudby.

Convivum pořádá Společnost pro duchovní hudbu; spolupořadateli jsou Katolícka univerzita v Ružomberku - pedagogická fakulta (SK) a Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań" (PL).

Convivium zahájíme v sobotu 11.8. odpoledne, k dispozici je cca 160 míst. Programem sobotního odpoledne bude nácvik ordinária na nedělní slavnostní mši. 11.8. večer proběhne slavnostní večeře frekventantů, lektorů a organizátorů. Výuka v seminářích dle rozvrhu začíná v neděli 12.8. odpoledne. Bude-li dostatečný zájem, zorganizují conviviatores pro účastníky z České republiky nějakou formu společné dopravy.

Na závěr Convivia již tradičně proběhne slavnostní koncert, kde zazpíváme to, co jsme se během týdne na seminářích naučili (v letošním roce v sobotu 18.8.). Convivium je zakončeno slavnostní nedělní bohoslužbou (letos 19. 8.), kde se účastnící Convivia aktivně zapojí do zpěvu ordinaria i propria ze skladeb nastudovaných během kursů. Varhanní třídě je tradičně rezervován koncert v pátek večer (17. 8.). Jako vždy, i letos budou během celého týdne příležitosti k dalšímu neformálnímu koncertování, zpěvu kompletáře i k posezení u piva či jiných krajových specialit.

Notový materiál: Frekventanti obdrží předem notový materiál k předběžnému nastudování tak, aby práce v jednotlivých třídách nebyla zdržována nácvikem pouhých not.
Pro zájemce tentokrát nebude fyzicky k nahlédnutí archív z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, jehož seznam si můžete předem prohlédnout zde.