Vítáme vás na stránkách letní školy duchovní hudby Convivium 2008

Králíky – Hora Matky Boží, 17. – 24. srpna

 
Pohled od poutního domu
 
Vstup do areálu
 
Hlavní oltář
 
 

Convivium - mezinárodní letní škola duchovní hudby - je určeno zájemcům o aktivní provozování duchovní hudby, amatérským a začínajícím profesionálním zpěvákům, sbormistrům, varhaníkům, duchovním a všem, kteří rádi zpívají. Doprovodný program je přichystán také pro děti, takže se mohou účastnit i rodiny s dětmi.

Smysl a vyústění Convivia:
rozšíření povědomí o podstatě a uplatnění duchovní hudby,
zkušenost s jejím prováděním v autentickém prostředí,
zkušenost s méně známým repertoárem duchovní hudby,
setkání lidí se zájmem o aktivní provozování duchovní hudby.

Gregoriánská východiska:
V návaznosti na předešlé semináře (2003- 2007) bude kladen důraz na poznávání gregoriánského repertoáru a jeho využití v liturgii. Pro všechny účastníky jsou určeny ranní chvály a večerní kompletář. V rámci využití gregoriánského a polyfonního repertoáru v současné liturgii budou první nedělní nešpory a vybrané části ordinaria provedeny při nedělní liturgii na konci Convivia.

Sobotní večer 23.8. bude vyhrazen koncertu duchovní hudby v podání absolventů Convivia - provedení výběru z nastudovaných skladeb. V neděli při mši sv. zazní mešní ordinarium O. A. Tichého v podání účastníků třídy Marka Valáška.Notový materiál: Frekventanti obdrží předem notový materiál k předběžnému nastudování tak, aby práce v jednotlivých třídách nebyla zdržována nácvikem pouhých not.
Pro zájemce bude opět fyzicky k nahlédnutí archív z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, jehož seznam si můžete předem prohlédnout zde.