Vítáme vás na stránkách letní školy duchovní hudby Convivium 2013

Vyšší Brod, 10. – 18. 8.

 
ptačí pohled
 
knihovna
 

Convivium je určeno zájemcům o aktivní provozování duchovní hudby, zejména pokročilým amatérským a začínajícím profesionálním zpěvákům, sbormistrům a varhaníkům. Účastníci Convivia budou pracovat ve společné části a v dělených specializovaných třídách. Doprovodný program je přichystán také pro děti, takže se mohou účastnit i rodiny s dětmi.

Smysl a vyústění Convivia:
rozšíření povědomí o podstatě a uplatnění duchovní hudby,
zkušenost s jejím prováděním v autentickém prostředí,
zkušenost s méně známým repertoárem duchovní hudby,
setkání lidí se zájmem o aktivní provozování duchovní hudby.

Convivium pořádá Společnost pro duchovní hudbu ve spolupráci s komunitou Cisterciáckého kláštera Vyšší Brod.

Convivium zahájíme v sobotu 10. 8. odpoledne, k dispozici je cca 100 míst. Programem sobotního odpoledne bude nácvik ordinaria na nedělní slavnostní mši. 10. 8. večer proběhne slavnostní večeře frekventantů, lektorů a organizátorů (její kulinářská forma bude ještě upřesněna). Výuka v seminářích dle rozvrhu začíná v neděli 11. 8. odpoledne.

Ve čtvrtek 15. 8. bude v klášteře poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie, při které všichni frekventanti pomohou se slavením zpěvem ordinaria pro dva sbory a dvoje varhany C. M. Widora. Na závěr Convivia již tradičně proběhne slavnostní koncert, kde zazpíváme to, co jsme se během týdne na seminářích naučili (v letošním roce v sobotu 17. 8.). Convivium je zakončeno slavnostní nedělní bohoslužbou (letos 18. 8.), kde se účastníci Convivia aktivně zapojí do zpěvu ordinaria i propria ze skladeb nastudovaných během kursů. Jako vždy, i letos budou během celého týdne příležitosti k dalšímu neformálnímu koncertování, zpěvu kompletáře i k posezení u  ohně, piva i opékaných uzenin.

Notový materiál: Frekventanti obdrží předem notový materiál k předběžnému nastudování tak, aby práce v jednotlivých třídách nebyla zdržována nácvikem pouhých not.