Vítáme vás na stránkách letní školy duchovní hudby Convivium 2009

Premonstrátské opatství Želiv, 15. – 23. srpna

 
Pohled z vesnice
 
Kapitulní síň
 
Vodní nádrž ®elivka
 
Konvent
 
Pohled z vesnice
 
 

Convivium je určeno zájemcům o aktivní provozování duchovní hudby, zejména pokročilým amatérským a začínajícím profesionálním zpěvákům, sbormistrům a varhaníkům. Účastníci Convivia budou pracovat ve společné části a v dělených specializovaných třídách. Doprovodný program je přichystán také pro děti, takže se mohou účastnit i rodiny s dětmi.

Smysl a vyústění Convivia:
rozšíření povědomí o podstatě a uplatnění duchovní hudby,
zkušenost s jejím prováděním v autentickém prostředí,
zkušenost s méně známým repertoárem duchovní hudby,
setkání lidí se zájmem o aktivní provozování duchovní hudby.

Convivium bude směřovat k sobotnímu večernímu koncertu (25.8.) a k nedělní dopolední bohoslužbě (26.8.), kdy budou provedeny skladby nacvičené v průběhu týdne. Dalším skladbám bude k dispozici i koncert v pátek večer (24.8.), ale i během celého týdne se naskytnou příležitosti k neformálnímu provádění dalších skladeb (i mimo program tříd).

Notový materiál: Frekventanti obdrží předem notový materiál k předběžnému nastudování tak, aby práce v jednotlivých třídách nebyla zdržována nácvikem pouhých not.
Pro zájemce bude opět fyzicky k nahlédnutí archív z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, jehož seznam si můžete předem prohlédnout zde.